ponedeljek, 15. avgust 2022

Povzetek akcije 2022

Vas zanima, kje se zdaj skrivajo dvoživke, ki se spomladi množično selijo preko Večne poti? Poleti se dvoživke, ki jih spomladi prenašamo, nahajajo v gozdovih in na travnikih pod Rožnikom. Tam sušna obdobja preživijo skrite med listjem ali zakopane v zemlji, kjer vlaga vztraja najdlje.

Letošnjo akcijo prenašanja dvoživk na Večni poti so zaznamovali spomladanska suša in mraz, majhno število prenešenih dvoživk in veliko zanimanje prostovoljcev za akcijo. 

Letna nihanja v številu prenešenih dvoživk so sicer nekaj običajnega tudi zaradi različnih vremenskih pogojev. Pozorni pa moramo biti na negativne vplive človeških posegov v habitate dvoživk, saj lahko vodijo v zmanjšanje populacij že tako ogroženih dvoživk. Pri spremljanju stanja populacij dvoživk nam pomaga analiza podatkov, ki jih zbiramo med prenašanjem.

Letos je bilo zanimanja s strani prostovoljcev res veliko, akcije se je udeležilo več kot 200 prostovoljcev. Veliko je bilo posameznikov, nekateri so pripeljali svoje družine. Letos so nam pomagale tudi 4 šole in »geolovci« oz. člani Slovenskega Geocaching kluba, ki so nam zagreto v velikem številu priskočili na pomoč že nekaj let zapored. Vsem se zahvaljujemo za zanimanje za akcijo in pomoč pri prenašanju. Lepo vabljeni tudi prihodnje leto!


Postavljanje ograje (Foto: Katja Konc)  Rosnica (Rana dalmatina) (Foto: Meta Valenčič)

Ni komentarjev:

Oglašanje:

Navadna krastača (Bufo bufo):


Sekulja (Rana temporaria):
Rosnica (Rana dalmatina):


Za predvajanje je najprimernejši program Apple Quick Time