sreda, 30. marec 2022

Izginila so naša vedra za prenašanje dvoživk 😥

Zadnjo nedeljo smo negativno presenečeni ugotovili, da so naša vedra za prenašanje dvoživk izginila! To se žal dogaja skoraj vsako leto. V vedrih je bil listek, na katerem je pisalo, da so vedra last Herpetološkega društva.

Zaradi izrednih okoliščin smo si bili tisti večer primorani pomagati z dvema manjšima vedroma, ki smo ju radodarno in hitro dobili na izposojo, in s škatlo za čevlje. Dvoživke moramo namreč zaradi postavljene ograje prenašati vsak večer. Med prenašanjem tudi ločujemo rjave žabe od krastač, saj imajo krastače strup, ki je škodljiv za rjave žabe. Ločujemo pa tudi med samci in ampleksusi, da se ne bi samci začeli boriti za samico, ki je že našla svojega samca. Prav tako damo samice, ki še nimajo samca k ampleksusom, da ne posegamo v naravni izbor med samci.

Naslednji dan smo že zagotovili nova vedra, tako da prenašanje lahko poteka normalno naprej.Krastača kuka iz škatle, da bi videla, ali je že varno na drugi strani ceste.Ni komentarjev:

Oglašanje:

Navadna krastača (Bufo bufo):


Sekulja (Rana temporaria):
Rosnica (Rana dalmatina):


Za predvajanje je najprimernejši program Apple Quick Time