sobota, 22. marec 2008

ŠOU v Ljubljani se pridružila akciji

Predstavniki Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) so se v četrtek, 20. marca 2008, na Večni poti udeležili akcije selitve dvoživk. ŠOU v Ljubljani želi s tem prispevati k ozaveščanju javnosti o tem, da smo ljudje dolžni varovati naravo, saj vanjo vsakodnevno posegamo.

Pobuda k udeležbi je na ŠOU v Ljubljani prišla s strani predsednika Študentske organizacije na Biotehniški fakulteti, Damjana Vinka, ki je k akciji privabil še kar nekaj drugih študentskih predstavnikov fakultet - poslancev Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani. Tekom večera je bila poleg akcije izvedena tudi delavnica na temo predstavitve dvoživk, predvsem krastače in sekulje.

ŠOU v Ljubljani želi s sodelovanjem v akciji selitve dvoživk pripomoči k večji osveščenosti ljudi o pomenu varstva narave in ogroženih živalskih vrst - tokrat predvsem dvoživk.

Ni komentarjev:

Oglašanje:

Navadna krastača (Bufo bufo):


Sekulja (Rana temporaria):
Rosnica (Rana dalmatina):


Za predvajanje je najprimernejši program Apple Quick Time